Available courses

Espacio para actualizar las novedades referentes a ArduinoBlocks y Keyestudio 

Introducció  a la robòtica didàctica a infantil i primària amb eines molt senzilles , engrescadores i pensades per a l'ensenyament/aprenentatge basat en petits reptes pràctics.

Gràcies a aquesta activitat basada en l'experimentació pràctica , el professorat de primària podrà utilitzar els robots adequats per a cada etapa d'infantil i primària.


Introducció  a la robòtica didàctica a infantil i primària amb eines molt senzilles , engrescadores i pensades per a l'ensenyament/aprenentatge basat en petits reptes pràctics.

Gràcies a aquesta activitat basada en l'experimentació pràctica , el professorat de primària podrà utilitzar els robots adequats per a cada etapa d'infantil i primària.


Introducció  a la robòtica didàctica a infantil i primària amb eines molt senzilles , engrescadores i pensades per a l'ensenyament/aprenentatge basat en petits reptes pràctics.

Gràcies a aquesta activitat basada en l'experimentació pràctica , el professorat de primària podrà utilitzar els robots adequats per a cada etapa d'infantil i primària.


Curso con todos los contenidos relacionados con robótica didáctica y proyectos STEAM en el AUULA

Curso de iniciación a la impresión 3D basado en el modelo de impresora Up mini2, Up Box+ y SIGMA de Innova didactic. En el curso se trabajan tanto aspectos generales de la impresión 3D, como puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento de esta impresora. Es un curso destinado a dar soporte a los usuaria de este tipo de maquinas.

Curso destinado a capacitar a los monitores en competencias relacionadas con la robótica didáctica y actividades extraescolares del tipo científico - tecnológico.


Resum de les programacions didàctiques de les activitats extraescolars de robòtica que es duen a terme a Innova Didactic. El curs està dividit amb un apartat per cada taller ofert en funció de les edats dels alumnes.